Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za návštěvu stránky www.CartoonNetwork.cz - stránky společnosti Turner Broadcasting System Europe Limited ("TBSEL", "my" nebo "nás"). Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak používáme informace, které o tobě shromažďujeme, a možnosti, které můžeš vyvodit, pokud jde o způsob shromažďování a využívání tvých informací. Věnuj prosím pozornost při čtení plného znění Zásad ochrany osobních údajů. Používáním těchto stránek, včetně přístupu k jakémukoli obsahu, odběru jakékoli služby nebo jakýmkoli jiným způsobem, jako například kontaktem s námi, souhlasíš s postupy shromažďování, používání a zveřejňování údajů, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být předmětem samostatných nebo dodatečných oznámení o ochraně údajů předkládaných v okamžiku sběru dat.
Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů zahrnuje odkaz k „rodiči“ také zákonného zástupce.

KTERÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME

Na některých našich webových stránkách můžeš objednávat produkty, účastnit se soutěží, nahrávat a sdělovat informace, jako jsou komentáře, nápady, fotografie, kresby, obrázky, videa, umělecká díla, zvukové nahrávky nebo jiné materiály ("Obsah koncového uživatele"), účastnit se anket nebo jiným způsobem vyjádřit svůj názor,  napiš nám, pokud máš nějaký dotaz,  přihlas se k odběru jedné z našich služeb, jako jsou naše on-line newslettery, nebo se zapoj do jednoho z našich on-line fór nebo  komunit.

Typy informací, které mohou být shromažďovány na těchto stránkách, zahrnují: tvé jméno, přezdívku, heslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu, číslo telefonu/mobilu, pohlaví, zemi pobytu a datum narození. Požadujeme tyto údaje, abychom ti mohli poskytnout službu nebo produkt (tedy poslali cenu ze soutěže, nebo zboží e-mailem nebo poštou), abychom mohli odpovědět na tvé případné dotazy a zajistit, abychom od tebe nebo tvého rodiče obdrželi správný souhlas.

Můžeme tě požádat o další informace, mimo jiné o tvé zájmy, názory a způsob, jakým využíváš naše služby, což nám pomůže v našich iniciativách a zlepší naše chápání trendů a vzorů chování uživatelů.

Jsi-li mladší šestnácti let a podílíš se na činnosti, která vyžaduje sběr a uchování tvých osobních údajů s cílem umožnit rozpoznání uživatele nebo registraci pro určitou funkci, požádáme také o e-mailovou adresu tvého rodiče, abychom od něj mohli získat souhlas se zpracováním osobních údajů. Neshromažďujeme úmyslně jména a e-mailové adresy osob mladších šestnácti let pro tyto druhy činností bez upozornění rodičů prostřednictvím e-mailu a dáváme rodičům možnost vyjádřit souhlas se zahrnutím osobních údajů jejich dítěte v příslušné databázi pro tuto činnost. V době, kdy je žádán souhlas rodičů, bude tvůj účet v naší databázi fungovat jako dočasný. Pokud neobdržíme souhlas od tvých rodičů, budeme nuceni smazat tebou poskytnuté informace v přiměřené lhůtě v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 (Data Protection Act).

Pokud budeme shromažďovat tvé osobní údaje kvůli tvé účasti v soutěži, nebo jiné podobné jednorázové aktivitě, specifické podmínky pro účast v této aktivitě ti poskytnou další informace o sběru a zpracování těchto informací.

Na některých z našich webových stránek můžeš být požádán/a o poskytnutí informací o jiných lidech. Například vložíš jméno člověka kvůli zaslání elektronické pohlednice nebo pokud si objednáš dárek online a chceš ho poslal přímo příjemci, můžeš zadat adresu a jméno příjemce. Druhy informací, které mohou být shromažďovány o jiných lidech na těchto stránkách, jsou: jméno, adresa a e-mailová adresa příjemce. Tyto informace použijeme pouze k poskytnutí požadovaných produktů či služeb.  Žádáme tě, abys zajistil/a souhlas jakékoli osoby před poskytnutím jejích osobních údajů, a abys neposkytoval/a informace týkající se osoby mladší osmnácti let, pokud nejsi jejich rodič.

POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

U konkrétních jednorázových žádostí, které dostáváme od návštěvníků, shromažďujeme e-mailové adresy, které jsou pak použity pouze v souvislosti s konkrétní jednorázovou žádostí.

Osobní údaje návštěvníků shromážděné v souvislosti s našimi aktivitami používáme pouze pro interní účely, jako jsou statistiky, umožnění návštěvníkům vstoupit do našich on-line soutěží, vložení Obsahu koncového uživatele, nebo jejich přihlášení k odběru našeho newsletteru, k poskytnutí požadovaných služeb nebo produktů, k poskytnutí   zákaznických služeb a/nebo pro konkrétní účel, pro který byly informace poskytnuty.

Informace můžeme také použít k jiným účelům, o kterých jsou návštěvníci informováni v okamžiku jejich shromažďování.

Používáme e-mailové adresy rodičů poskytované dětmi, abychom je informovali, když obdržíme od jejich dětí osobní údaje, jako například e-mailové adresy, a abychom rodičům umožnili odstranit jméno jejich dítěte z našich seznamů.

Veškeré osobní informace, které získáváme prostřednictvím soutěže, uchováváme po dobu potřebnou k úspěšnému výběru vítězů, udělování cen a organizace soutěže.

APLIKACE

Můžeme nabízet hry a další aplikace ke stažení (běžně označované jako "Aplikace") prostřednictvím různých platforem třetích stran (např. Apple iTunes App Store, Google Play atd.). Naše aplikace obecně zahrnují prvky, funkce a obsah, jako jsou hry, videa a aktivity. Společnost TBSEL vědomě nesbírá osobní informace od dětí mladších 16 let prostřednictvím našich aplikací. Data shromážděná v aplikaci se mohou lišit podle aplikace, ale obsahují veškeré informace, které uživatel poskytuje, jakmile uživatel stáhne a používá aplikaci. Některé z našich aplikací například mohou vyžadovat registraci a vytvoření účtu (tedy vytvoření uživatelského jména, hesla nebo zadání e-mailové adresy) před tím, než je možné je použít. Jiné aplikace od tebe mohou vyžadovat další informace, například informace týkající se platebních transakcí (to je při nákupu, při využití nabídek). Můžeme také použít informace, které nám poskytneš, abychom tě kontaktovali, když nám napíšeš za účelem pomoci. Pokud komunikuješ s webovými stránkami a aplikacemi sociálních médií třetích stran, můžeme mít přístup k určitým informacím z tvého účtu sociálních médií, jako je tvé uživatelské jméno, profilový obrázek, informace o přátelích a obsah zveřejněný nebo zobrazený prostřednictvím sociálních médií. Používáš-li platformy a pluginy pro sociální sítě, sdílíš s nimi své informace a jejich využívání bude podléhat praktikám ochrany soukromí těchto sociálních médií. Abychom mohli zlepšit design, funkčnost, výkonnost a obsah našich Aplikací, obvykle shromažďujeme určité informace při používání Aplikace v mobilním telefonu, například data vážící se k používání či prohlížení a technické údaje, včetně typu mobilního zařízení, které používáš, ID zařízení, adresu IP zařízení, mobilního operátora a operačního systému, typ prohlížeče mobilního internetu, který používáš, a informace o způsobu použití Aplikace. Naše Aplikace obvykle neshromažďují přesné informace o umístění tvého mobilního zařízení, pouze tehdy, když budeš výslovně vyzván/a k tomu, abys k tomu udělil/a svůj souhlas. Předvolby polohy můžeš kdykoli spravovat úpravou nastavení v zařízení. Pokud rodič nebo opatrovník zjistí, že jejich dítě nám poskytlo prostřednictvím Aplikace bez souhlasu jakékoli osobní informace, kontaktuj nás na adrese apps.emea@turner.com, abychom tyto informace mohli smazat.

COOKIES

Při návštěvě těchto stránek posíláme do tvého počítače soubory „cookies“, a to především proto, abychom vylepšili tvé on-line uživatelskou zkušenost. „Cookies“ jsou malé soubory, které dokáží identifikovat tvé koncové zařízení a ukládat tvé osobní preference a technické informace.

Používáme cookies a technické informace k přizpůsobení tvé návštěvy na našich stránkách (např. abychom tě poznali podle jména při návratu na naše stránky) a pochopili tvé obvyklé volby. To nám pomáhá zlepšit design a obsah našich stránek pro návštěvníky a pomáhá nám v našich marketingových iniciativách.

Některé oblasti našeho webu používají cookies pro konkrétní důvod, například, aby online hra dobře fungovala. Většina webových prohlížečů ti umožní kontrolovat, jaké cookies jsou do počítače ukládány,  a kdykoli můžeš nastavit, aby odmítal všechny cookies nebo aby tě upozornil, kdy jsou cookies odeslány. Uvědom si však, že některé části tohoto webu nemusí správně fungovat, pokud odmítneš cookies. Pro více informací o cookies a o tom, jak je zakázat, můžeš nahlédnout do našich Pravidel pro soubory Cookies.

SDÍLENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ

Můžeme sdílet informace o návštěvnících těchto stránek společně s třetími stranami, včetně inzerentů, obchodních partnerů a sponzorů, abychom porozuměli trendům a vzorům chování uživatelů a spravovali a zlepšovali naše obchodní vztahy. Tyto informace zůstanou anonymní, aby byla vaše identita chráněna.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit u přidružených společností, poskytovatelů třetích stran, dodavatelů a partnerů pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Zejména můžeme sdílet osobní údaje se třetími stranami, abychom mohli spravovat a zpracovávat vaše požadavky (např. při objednání produktu nebo služby můžeme vaše údaje sdílet s finančními institucemi třetích stran, aby zpracovaly platbu za vaši objednávku). Můžeme také sdílet vaše údaje se třetími stranami (například auditory nebo právními poradci), abychom získali odborné rady.

Zástupci a dodavatelé, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni chránit tyto informace způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, zejména tím, že nepoužívají informace pro jakýkoli jiný účel než k poskytování služeb, které provádějí.

Můžeme zveřejnit osobní údaje, které máme, vzhledem k soudnímu řízení, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání. Takové informace můžeme také zveřejnit v reakci na žádost orgánu činném v trestním řízení nebo v případě, že se domníváme, že je nezbytné vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky týkající se nezákonných činností, podezření na podvod, situací s potenciálním ohrožením bezpečnosti osob, porušení našich Podmínek používání nebo v situacích, kdy to požaduje zákon. Kromě toho můžeme převést údaje o vaší osobě, které jsou o vás známy, pokud jsme my nebo některá z našich obchodních jednotek získána, prodána nebo sloučena s jinou entitou.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé z našich webových stránek obsahují odkazy na jiné internetové stránky, kde se informační postupy mohou lišit od našich. Například, pokud „kliknete“ na reklamní banner, ono „kliknutí“ vás může přesměrovat na jinou webovou stránku. To zahrnuje odkazy od inzerentů, sponzorů kanálů a partnerů, kteří mohou používat naše loga jako součást dohody o spolupráci. Návštěvníci by se měli seznámit s oznámením o ochraně soukromí oněch jiných webů, protože nejsme zodpovědní za informace, které jsou těmito třetími stranami předávány nebo shromažďovány.

Někdy můžeme nabídnout obsah (např. soutěže, losování nebo propagace), které jsou sponzorovány nebo sdíleny s identifikovanými třetími stranami. Díky těmto vztahům mohou třetí strany získat osobní informace, které dobrovolně vložíte kvůli účasti na činnostech tohoto webu. Nezodpovídáme a nemáme žádnou kontrolu nad používáním těchto informací těmito třetími stranami. Pokud nás tyto třetí strany požádají o vaše osobní informace, budete informováni, pokud takové informace obdrží.

Za účelem prezentace nebo zobrazování reklam, které se mohou na této stránce zobrazovat, můžeme využívat služby třetí strany s dobrou reputací (další podrobnosti naleznete v našich Pravidlech pro soubory cookies [hypertextový odkaz]). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné použití informací, které by od vás mohly získat reklamní servery třetí strany.

KONTAKT A UPOZORNĚNÍ

Přestože na internetu nelze zaručit absolutní bezpečnost, máme k dispozici bezpečnostní opatření, která chrání důvěrnost vašich osobních údajů. Budeme i nadále udržovat a zlepšovat tato opatření v průběhu času v souladu s právním a technologickým vývojem.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese privacy.uk@turner.com, abyste viděli osobní údaje, které jsme shromáždili prostřednictvím této stránky, které se vztahují k vám, a v některých případech i k vašim dětem, a abyste nás mohli požádat o provedení nezbytných změn k opravě nebo aktualizovat své informace. Abychom ochránili vaše soukromí a bezpečnost, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti před tím, než vám udělíme přístup.

Pokud se rozhodneme změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, budou změny zveřejněny na této stránce, abyste si vždy mohli přečíst o informacích, které shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a za jakých okolností je zveřejňujeme. Neposkytneme ani nezveřejňujeme osobní informace, které nám byly poskytnuty způsobem, který nesouvisí s těmi, které jsou popsány výše, aniž bychom vás informovali a poskytli vám možnost vyjádřit nesouhlas s takovýmto nesouvisejícím použitím.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat na adrese privacy.cz@turner.com.

POMOC OD RODIČŮ

Je pro nás důležité, aby si děti mohly užít naše stránky odpovědným způsobem. Proto doporučujeme dětem, aby se nejprve poradily s rodiči, než nám poskytnou osobní údaje. Rovněž rodičům doporučujeme, aby dohlíželi na online aktivity svých dětí, například tím, že nainstalují nástroje rodičovské kontroly, které jsou k dispozici od online poskytovatelů služeb a výrobců softwaru, které pomáhají vytvářet online prostředí přátelské k dětem. Tyto nástroje mohou také zabránit dětem ve zveřejňování svého jména, adresy a dalších osobních údajů bez rodičovského povolení.

Cartoon Network Online
Turner Broadcasting System Europe Limited
16 Great Marlborough Street
Londýn
W1F 7HS
Anglie
(se sídlem: Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7HS)