Informace o ochranných známkách

Veškeré materiály na tomto webu, včetně, ale nikoli výhradně, kreslených postaviček, obrázků, ilustrací, zvukových nahrávek a videoklipů, jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a jinými právy duševního vlastnictví, které vlastní a spravuje Cartoon Network (CN) nebo jinými stranami, které licencovaly své materiály společnosti Cartoon Network. Materiály na CartoonNetwork.cz jsou určeny výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Tyto materiály nesmí být bez předchozího písemného souhlasu majitele kopírovány, reprodukovány, znovu publikovány, nahrávány, vysílány, přenášeny nebo distribuovány žádným způsobem, a to ani elektronickou poštou ani jinými elektronickými prostředky. Změna materiálů, používání materiálů na jakémkoli jiném webu nebo v počítačové síti nebo použití materiálů pro jiné účely než osobní nekomerční použití je porušením autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických práv a je zakázáno. Držitelé ochranných známek pro postavy, které se na tomto webu objevují, jsou následující:

ADVENTURE TIME a veškeré s ním spojené postavy a prvky jsou pod ochrannými známkami a autorskými právy Cartoon Network.

BEN 10 a veškeré s ním spojené postavy a prvky jsou pod ochrannými známkami a autorskými právy Cartoon Network.

THE AMAZING WORLD OD GUMBALL a veškeré s ním spojené postavy a prvky jsou pod ochrannými známkami a autorskými právy Cartoon Network.

THE POWERPUFF GIRLS a veškeré s ním spojené postavy a prvky jsou pod ochrannými známkami a autorskými právy Cartoon Network.

WHAT A CARTOON! Ochranná známka Cartoon Network.